Den erfarne konsulten

Tryck här för att läsa om hur Juhlean Consulting kom till, samt hur vi lyckats fylla det tomrum som sedan länge funnits i företagsvärlden!


Mer om oss »

Om oss

Greger Juhlin, grundare av Juhlean Consulting AB, är civilingenjör i Teknisk Fysik från LTH, samt teknologie doktor i förbränningsfysik vid samma lärosäte. År 1996 började han arbeta inom industri-sektorn där han snabbt avancerade. Sedan 1999 har han jobbat på olika chefspositioner, och haft ansvar för upp till 90 medarbetare utspridda i 4 olika länder. Genom att under flera års tid ha befunnit sig i styrande positioner inom områden där innovation är en vardag, har Greger byggt upp en stor kunskap och omfattande erfarenhet av ledning utav allt från produktutveckling och product management till strategiarbete och verksamhetsutveckling.

Under årens lopp har Greger uppmärksammat en stor brist inom företagsvärlden, inte minst då det kommer till industribranschen. Det har funnits en avsaknad av kvalificerade och kompetenta konsulter som kan hjälpa företag i sina utvecklingsprocesser. Oavsett om det handlat om att via föreläsningar ge ny inspiration, finna stöttande mentorskap eller helt enkelt konsultation kring idéskapandet har det tidigare inte funnits någon att vända sig till.

I och med Juhlean Consulting AB har detta förändrats. Du och ditt företag kan nu ta in en utomstående konsult som med objektivitet, erfarenhet och stor kunskap kan granska din marknad, ditt företag och era metoder. Allt detta för att sedan hjälpa er bli en verksamhet som ständigt förbättras. Vi arbetar enbart med kunskapsbaserade metoder som är beprövade ute i det verkliga arbetslivet, du kan vara säker på att vårt arbete ger avgörande resultat.

Greger Juhlins karriär i sammanfattning

2014 – Volvo Car Group
Head of Engine Strategy and Research

2013 – Juhlean Consulting AB
Senior Management Consultant

2009 – 2012 Thule Group, Affärsområde Outdoor
Vice President Product Development

2008-2009 Sony Ericsson Mobile Communications
Chef Service Development and Operations
Chef Projektkontoret R&D2 DU Central Lund


1996-2008 Scania
Sektionschef Emissioner och Prestanda, Scania Motorutveckling
Sektionschef Förutveckling Scania Motorutveckling
Gruppchef Förbränningssystem och Konceptutveckling Förbränning
Projektledare miljöanpassad produktutveckling
Trainee